Souhlas se zpracováním osobních údajů

Tímto dobrovolně udělujete svůj souhlas se zpracováním osobních údajů společnosti Jan Buttig, Družstevní 700, 252 45 Zvole. (dále jen „Správce“), v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (tzv. GDPR) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

 

Svůj souhlas poskytujete pro účely elektronické komunikace, tj. poskytování informací elektronickou poštou či telefonicky. Rozsah zpracování Vašich osobních údajů je totožný s rozsahem údajů obsažených v tomto formuláři, tj. jméno, příjmení, e-mailová adresa a telefonní číslo, případně další osobní údaje, které nám sdělíte.

 

Tento souhlas udělujete na dobu 5 let.

 

Souhlas můžete kdykoliv odvolat, a to v písemné podobě doručením na adresu sídla společnosti nebo elektronicky na e-mailové adrese: info@opravymotoodevu.cz.

 

Správce bude s Vašimi osobními údaji nakládat zodpovědně v souladu s platnými právními předpisy a zásadami zpracování osobních údajů.

 

Pokud máte za to, že s Vašimi osobními údaji nakládá Správce v rozporu se zákonem, můžete jej kdykoliv požádat o nápravu, a to na e-mailové adrese: info@opravymotoodevu.cz.